Nieuw Vaarwater:

multimediaal project

 

Wal & Water ging tot nu toe uit van de PKN-kerken in de regio. In het voorjaar van 2013 hebben de vertegenwoordigers van de deelnemende kerken unaniem besloten dat Wal & Water een interkerkelijk project moet worden, gedragen door zoveel mogelijk verschillende kerken in de regio. Ook vinden we dat we meer kunnen doen dan een positief blad verspreiden op campings en in jachthavens. Wij zijn ervan overtuigd dat er in onze streek veel christenen zijn met een missionair hart! Die in de zomerperiode de vakantiegasten in ons midden graag welkom willen heten in onze kerkdiensten, willen uitnodigen voor onze activiteiten en hun van dienst willen zijn, als dat nodig is. Zodat onze gasten zich welkom voelen in ons midden.

Samen met zoveel mogelijk plaatselijke kerken willen we Wal & Water uitbouwen tot een inspirerend en aansprekend project, waar je als kerk graag mee naar buiten treedt. We hebben een stuurgroep opgericht en plannen gemaakt.

 

Het plan in een notendop

1. Het huidige magazine zal meer informatie bevatten en dus dikker worden. Naast toeristische informatie besteden we ruim aandacht aan kerkelijke activiteiten en inspirerende artikelen. Plaatselijke kerken kunnen een eigen katern krijgen of een eigen folder insteken. Het blad wordt fris, open en uitnodigend vormgegeven.

2. We starten een site – net zo fris, open en uitnodigend – waarop veel meer informatie te vinden is, die de hele zomer geactualiseerd en aangevuld wordt. Alle plaatselijke gemeenten kunnen daarop hun zomeractiviteiten vermelden. Natuurlijk linken we naar websites van de plaatselijke gemeenten.

2. We gaan gebruik maken van social media (als Facebook en Twitter) en zetten die in om kerkelijke activiteiten in de buurt te promoten, zoals speciale zomerdiensten, zangavonden, open bijbel- en gespreksgroepen, zomeractiviteiten voor kinderen enzovoort.

4. We maken affiches die in kerken, op campings, in jachthavens en winkels kunnen worden opgehangen om de kerkelijke activiteiten bekendheid te geven. En flyers om gasten gericht uit te nodigen.

5. In de vakantietijd stappen mensen even uit de dagelijkse tredmolen. Ze hebben tijd om tot zichzelf te komen, na te denken over hun leven, hun werk, hun relaties. Dan kan er zomaar ruimte zijn voor een Goed Gesprek. We willen daarom ook een netwerk opzetten van christenen (professionals en leken) die een luisterend oor willen bieden via mail, telefoon of ontmoeting.

 

Hoe verder

Ons verlangen is dat we op den duur dit multimediale project van de grond kunnen krijgen. We zoeken gemeenten die hun deuren letterlijk en figuurlijk voor onze zomergasten willen openzetten. Omdat we geloven dat we er als christenen niet voor onszelf zijn, maar om de ander/Ander te dienen.

Op 26 september 2013 zijn we met verschillende vertegenwoordigers van kerken uit de Kop van Overijssel bij elkaar gekomen om het plan ‘Nieuw Vaarwater’ te bespreken. Medio december waren de financiële toezeggingen ontoereikend om in januari 2014 van start te gaan.

 

Mogelijke pioniersplek

Wal & Water kan wellicht in aanmerking komen als ‘Pioniersplek’ van de PKN. Met de tijdelijke subsidie die we dan ontvangen, kan het multimediale project alsnog van start gaan. Medio februari 2014 heeft de PKN laten weten dat Wal & Water voorlopig niet aangemerkt wordt als Pioniersplek, maar men sluit dat in de toekomst niet uit. Na de zomer wordt de stuurgroep van Nieuw Vaarwater uitgenodigd voor een informatief gesprek.

Foto: Hedi van der Stouwe

waterskibaan Belterwiede tussen Sint Jansklooster en Zwartsluis